Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lustro-wody
To nie tak, że nie korzystam z życia. Czerpię z niego maksymalnie ale żyję w marzeniach.
lustro-wody
Reposted fromkusiol kusiol viawrong-suspect wrong-suspect
lustro-wody
“I’ve thought of an ending for my book - “And he lived happily ever after… to the end of his days.”
Reposted fromcelaeno celaeno viawrong-suspect wrong-suspect
lustro-wody
Umrzyj i pozwól żyć innym
— ...
Reposted frommylittledreams mylittledreams viazouza zouza
lustro-wody
“ -dlaczego z Tobą mogę porozmawiać o wszystkim, a z nim nie?
-może dlatego że on jest za blisko Ciebie..?”
— Mój Rower (2012)
lustro-wody
Im częściej możesz przy kimś swo­bod­nie mil­czeć - tym lep­sze to oz­nacza wasze porozumienie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagoniewicz goniewicz
lustro-wody
8917 637f
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viagoniewicz goniewicz
lustro-wody
Masa ludzi uważa mnie za skrajnie nietowarzyską i niedostępną. To wcale nie wygląda w ten sposób. Po prostu nie umiem utrzymywać kontaktu z ludźmi. 
Reposted frompuzzle puzzle viamikmikmik mikmikmik
lustro-wody
Dlatego nie znoszę się zakochiwać! Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - jest zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie.
— Wiśniewski & Wownenko
Reposted frommikmikmik mikmikmik
1071 adee

squiddkid:

kfcgoddess:

this is officially my favourite gif idk why but it is

ok bye

this is perfect

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaKiro Kiro

image

Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaKiro Kiro
lustro-wody

tylko go lubię.
nie zakochałam się jeszcze w nim,
  wciąż mogę powiedzieć mu zegnaj,
ale lubię go, naprawdę lubię i na razie to mi wystarcza.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaKiro Kiro
lustro-wody
Tumblr_mebbojisok1r6w3qso1_500_large
Tumblr_mebbojisok1r6w3qso2_500_large
Tumblr_mebbojisok1r6w3qso3_500_large
Tumblr_mebbojisok1r6w3qso4_500_large
...
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMcHarvey McHarvey
lustro-wody
lustro-wody
7924 fc01
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viaKiro Kiro
lustro-wody
To, co jest we mnie strasznie piecze, doskwiera, depcze, kaleczy, drwi, szydzi, krwawi, uwiera, dusi, tłamsi, gniecie i cholernie boli, ale to jest cząstką mnie, zniszczoną cząstką mnie i już zawsze będę to czuła, nie pomożesz mi, choćbyś chciał.
— ekstaaza.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaKiro Kiro
lustro-wody
6012 4d96
Reposted frommistermagic mistermagic viaKiro Kiro
lustro-wody
1075 a066
Reposted fromskrzacik skrzacik viaKiro Kiro
lustro-wody
Wykonywać razem takie proste czynności. Czytać razem książki, słuchać muzyki, chodzić po bułki, grabić liście z podwórka. I przytulać się. Tak często. I tak mimowolnie. 
— marzmy więc.
Reposted fromkonfetka konfetka viaKiro Kiro
lustro-wody
Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. 
— Alan Rickman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl